BMI – BMR calculator

BMI CalculatorBMR Calculator

Basal Metabolic Rate
* Indien geen vetpercentage bekend is kunt U tussen de Mifflin-St Jeor Equation en de Harris en Benedict methode kiezen.
* Is er wel een vetpercentage bekend, dan word de Katch-McArdle Formula gebruikt.